Nieuws

GEMEENTELIJKE WAARDERING VOOR HEIMEN HOOIJER

 

Heimen_DSC_6685-002_Large

 

donderdag 28 januari 2016, 16:30 | Van de redactie

 

AMERSFOORT Ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig jubileum van de Seniorenraad Amersfoort ontving voorzitter Heimen Hooijer een Lenaert Nicasiusspeld voor zijn jarenlange maatschappelijke inzet voor de Amersfoortse samenleving. Hij ontving de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Hans Buijtelaar tijdens het symposium 'Ouder worden' op 28 januari in het Auditorium Meander Medisch Centrum Amersfoort.

De Seniorenraad Amersfoort brengt advies uit aan het college over het seniorenbeleid en in samenhang met andere gemeentelijke beleidsterreinen. De heer Hooijer (1941) heeft als voorzitter de maximale twee periodes van vier jaar vervuld en draagt op dit moment zijn kennis over naar de nieuwe adviesraad Sociaal Domein.

Met grote betrokkenheid en kennis van zaken voert Hooijer zijn functie als voorzitter uit. Zeker in de laatste jaren van ontwikkelingen binnen het sociale domein. Hij stimuleerde de leden van de raad hun kennis in te zetten ten gunste van ouderen in Amersfoort.

Daarnaast vervulde en vervult Hooijer een groot aantal (bestuurlijke) functies. Tot 2001 was hij directeur/bestuurder het Burgemeester van Randwijckhuis.

Hij was onder andere lid kern/klankbordgroep adviesstructuur, 2014, 2015; penningmeester Cliëntenbelang Utrecht, 2010 - heden; Wmo-begeleidingscommissie, voorzitter Cliëntenraad Meander Medisch Centrum,2004 - 2010; lid vanaf 2000; Lid raadscommissies en sollicitatiecommissie voor de VVD, 2000 en daarna; voorzitter Diabetesvereniging, afd. Leusden-Amersfoort, 2000 - 2006; voorzitter Vereniging Directies Verzorgingshuizen Amersfoort,1997 - 2000, vicevoorzitter Reg. Indicatie Orgaan,1997 - 2002; voorzitter Stichting Opvangvoorzieningen Amersfoort (Stova) 2002 - 2007; voorzitter Stichting Zorgoverleg, 1993 - 1995; voorzitter Centraal Punt Bejaardenwerk,1981 - 1987; voorzitter Commissie 'Goed wonen', 1979 - 1987; 1971 - 2001 voorzitter Directeurenberaad Verzorgingshuizen Amersfoort, 1977 - 1980; Lid Bestuurlijke Begeleidingscommissie Leefbaarheid Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei 2007 - 2012; voorzitter PRO-GEN-gebruikersgroep, 2006 - 2012; lid van de VVD-fractie Provinciale Staten van Utrecht, 1995 - 2007.

 

Overgenomen van De StadAmersfoort.nl

 

Project1
Lokale Omroep EVA besteedde hier aandacht aan. Bekijk de video hier

28 Januari 2016 om 11:05 - beantwoorden | retweeten | Toevoegen aan favorieten

 

 

 SENIORENRAAD VIERT JUBILEUM MET SYMPOSIUM

 

Groep15_500x360

De Seniorenraad Amersfoort poseert hier in de Regentenkamer van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis vlak achter het stadhuis van Amersfoort.

 

woensdag 27 januari 2016, 21:21 | Lezersnieuws |De Stad Amersfoort.nl  

 

Ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum organiseert de Seniorenraad Amersfoort donderdag 28 januari in het Auditorium van het Meander Medisch Centrum een symposium met het thema "Ouder worden". De Seniorenraad werd in december 1990 ingesteld door Everard Verwij, die destijds wethouder Sociale Zaken was. Doel was om de gemeenteraad en het college van B&W van advies te dienen over alle zaken die van belang waren voor de oudere Amersfoorters. Na 10 jaar richtte de advisering zich door een wijziging van de Gemeentewet alleen nog tot het college van B&W. De 15-leden tellende Seniorenraad heeft in de loop der jaren vele gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht, zoals over het gemeentelijk seniorenbeleid, tafeltje dekje, herstructurering ouderensteunpunten, dreigend huisartsentekort, stadspas, richtlijn stadsbusdienst, verkeersveiligheid senioren, lokaal gezondheidsplan, Wmo en over de veranderingen in het Sociaal Domein.

Eind 2015 besluit de gemeente tot het instellen van een Adviesraad voor het Sociaal Domein.

In de syllabus van het symposium zegt voorzitter H. Hooijer van de Seniorenraad Amersfoort dat de Seniorenraad ervaringsdeskundigheid blijft houden op delen van het Sociaal Domein, maar dat hij de gemeente ook wil blijven adviseren op alle terreinen van haar beleid.

Op het symposium kan men luisteren naar deskundigen uit overheid en sociaal domein. De onderwerpen richten zich op het bijdragen aan een beter leefbare toekomst voor ouderen. Sprekers zijn prof. dr. M.G. Boekholdt die actief betrokken is bij het Nationaal Programma Ouderenzorg, de Amersfoortse Senior beleidsadviseur mevrouw drs .I.M. Hooijschuur die de gevolgen van het overheidsbeleid op ouderen zal belichten. Landelijk projectcoördinator mevrouw D. Mensink bij DAZ (Dirks Anders Zorgen) zal kijken naar de mogelijkheden en talenten van mensen met dementie door hen bijvoorbeeld in te zetten als vrijwilliger binnen verenigingen, wijkcentra, scholen en kerken.

Dagvoorzitter van het symposium van de seniorenraad is oud-burgemeester van Amersfoort, mevrouw A. van Vliet-Kuiper. Het symposium wordt gehouden in het Auditorium van Meander Medisch Centrum in Amersfoort en is toegankelijk voor genodigden.

 

27 Januari 2016 om 11:22 - beantwoorden | retweeten | Toevoegen aan favorieten
SLUITEN

LOGIN