Vijfde Lustrum

ONS SYMPOSIUM WAS EEN GROOT SUCCES!

Symposium_Titel_500x333

Door de overdracht van wetgeving van het rijk naar gemeenten per 1 januari 2015 is het symposium actueler dan ooit. Deskundigen uit overheid en sociaal domein spraken hierover met één gezamenlijke overtuiging: draag bij aan een beter leefbare toekomst met daarin meer begrip voor ouderen. Het forum na de pauze leverde interessante discussies tussen sprekers en de vele aanwezigen.

“BETER OUD”
Prof. dr. M.G. Boekholdt
Actief betrokken bij Nationaal Programma Ouderenzorg Leyden Academie

Ouderen willen, ook wanneer ze kwetsbaar worden, zo goed en zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Dit legt verantwoordelijkheden bij deze ouderen zelf, maar ook bij de voorzieningen voor wonen, welzijn en zorg waar ze mogelijk mee te maken krijgen. Rond dit thema zijn veel ontwikkelingen gaande.

“DEMENTALENT”
Mevrouw D. Mensink
Landelijk projectcoördinator DAZ

Mensen met dementie hebben veel talenten. DemenTalent focust zich op de vraag hoe deze talenten, in de vorm van vrijwilligerswerk, mensen met dementie actief houdt.

“GEVOLGEN VAN HET OVERHEIDSBELEID”
Mevrouw drs I.M. Hooijschuur
Senior beleidsadviseur gemeente Amersfoort

Door de invoering van de Wmo 2015 moeten senioren langer thuis blijven wonen. Hoe heeft de gemeente Amersfoort hier vorm aan gegeven? Denk aan de ontwikkeling van de basisinfrastructuur, wijkteams en de inkoop van specialistische zorg. Wat gaat goed en wat staat er nog te doen?

DAG- en FORUMVOORZITTER
Mevrouw A. van Vliet-Kuiper
Voormalig burgemeester Amersfoort

Genodigden waren onder andere het College van B&W, de gemeenteraad, huisartsen, wijkteams, zorgcentra, wijkverpleegkundigen, thuiszorgorganisaties en ouderenbonden uit Amersfoort en omgeving. Hun zeer betrokken inbreng stond garant voor een levendige discussie!

 

ONDERSCHEIDING

Aan het eind van Symposium ontving SRA-voorzitter Heimen Hooijer een gemeentelijke onderscheiding, de Lenaert Nicasiusspeld, uit handen van loco-burgemeester Hans Buijtelaar.

ACHTERAF

Hier vindt u twee persberichten over het Symposium (vooraf) en Heimens onderscheiding.

 

Foto: Reinier Dorgelo ©

SLUITEN

LOGIN