Adviezen

De Seniorenraad brengt geregeld adviezen uit aan het College van Burgemeester en Wethouders, gevraagd of ongevraagd. Recent uitgebrachte adviezen vindt u in de "Agenda".

Na enige tijd worden ze in het archief (per maand) geplaatst.

 

SLUITEN

LOGIN