Ons netwerk

Alg. Ned. Bond voor Ouderen (ANBO)

Gemeente: Cliëntenraad Wmo Individuele Voorzieningen

Gemeente: Klant Contact Centrum

Gemeente: Servicepunt Zorg en Wmo

Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort (GPPA)

Katholieke Bonden van en voor Ouderen (KBO)  klik daarna op ‘afdelingen’

Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)

Samenwerkende Bonden Senioren Amersfoort (SBSA) via

Welzijn en Maatschappelijk Werk (Welzin)

Meldpunt Ouderenmishandeling (Veilig Thuis)

 

SLUITEN

LOGIN